Regionalne Centrum


 

Zakres działan:

 

 • Transgraniczna wymiana doświadczeń (teoria/ praktyka)
 • Warsztaty na temat rolnictwa, agroturystyki, odnowy wsi, utrzymania dziedzictwa kulturowego
 • Organizacja spotkań informacyjnych na temat programów unijnych
 • Wymiana informacji dotyczących cen produktów rolnych i środków do produkcji rolnej
 • Rozpowszechnienie na rynek produktów rolniczych regionalnego pochodzenia
 • Przygraniczna wymiana praktykantów i doktorantów
 • Pomoc przy zdobyciu młodej kadry do pracy w rolnictwie
 • Pośredniczenie w nawiązaniu kontaktów między polskimi i niemieckimi gospodarstwami konsultacyjnymi
 • Działania na rzecz kształcenia (szkolenia, seminaria, itp.)
 • Punkt kontaktowy dla gospodarstw i instytucji
 • Inicjowanie przygranicznej wymiany handlowej (giełda bydła i maszyn rolniczych)
 • Programy wizyt po polskiej i niemieckiej stronie

                

Druckversion